खरिदार ,ना. सु. , तथा Officer सँग सम्बन्धित अति महत्वपूण १२०++ प्रश्न उत्तरहरु भाग- ३

खरिदार ,ना. सु. , तथा Officer काे लागि अति महत्वपूण प्रश्न उत्तरहरु

Read More

अति-महत्वपुर्ण समसामयिक जानकारीहरु

शाखा अधिकृत, ना. सु र खरिदार तयारीको लागी पछिल्ला केहि अति-महत्वपुर्ण समसामयिक जानकारीहरु..भाग- ०२

Read More

सामान्य ज्ञान

समसामयिक जानकारी

Read More

समसामयिक जानकारीहरु .!!

पछिल्ला केहि अति-महत्वपुर्ण समसामयिक जानकारीहरु .!!

Read More