संविधान सम्वन्धि सामान्य ज्ञान Part- 2

संविधान सम्वन्धि सामान्य ज्ञान Part- 2

► ► ► ► ► ►संविधान सम्वन्धि सामान्य ज्ञान► ► ► ► ► ►

1.     राष्ट्रपति ÷ उपराष्ट्रपति हुनको लागि कम्तिमा कति बर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ ?

-  कम्तिमा ४५ बर्ष पुरा भएको
2.     कति पटक राष्ट्रपति निर्वाचीत भईसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउदैन ?
-  २ पटक निर्वाचीत भएको ।
3.     राष्ट्रपति ÷ उपराष्ट्रपतिको पदावधि कति हो ?            ५ बर्ष
4.     राष्ट्रपतिले को समक्ष शपथ लिनु पर्दछ ?            प्रधान न्यायधीश समक्ष 
5.     नेपालको शासकीय स्वरुप कुन धारामा उल्लेख छ ?    धारा ७४
6.     नेपालको कार्यकारीणी अधिकार कसमा निहित छ ?    मन्त्रीपरिषदमा
7.    नेपालको संघिय कार्यकारीणी सम्बन्धि काम कसको नाममा हुन्छ ?    नेपाल सरकारको नाममा
8.     संघीय मन्त्रिपरिषद गठनको व्यबस्था कुन धारामा उल्लेख छ ?    धारा ७६
9.     प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनको व्यबस्था कुन धारामा उल्लेख छ ?    धारा १६८
10.     संघीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा प्रधानमन्त्रि सहित बढिमा कति जना मन्त्री रहन सक्तछन् ?        २५ जना
11.    प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा मुख्यमन्त्री सहित बढिमा कति मन्त्री रहन सक्तछन् ?        सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यको बढिमा २० प्रतिशत
12.     उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रिले को समक्ष शपथ लिनुपर्दछ ?        राष्ट्र«पति समक्ष

► ► ► ► ► ►► ► ► ► ► ►► ► ► ► ► ►► ► ► ► ► ►► ► ► ► ► ►► ► ► ► ► ►► ► ► ► ► ►
@    राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले को समक्ष सपथ लिनुपर्दछ ?    प्रधानमन्त्रि समक्ष
@    संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्रि नियुक्त भएमा कति समय भित्र संसदको सदस्य भइ सक्नु पर्दछ ? -  ६ महिना भित्र ( अन्यथा मन्त्रीबाट हट्दछ )
@    प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुन्छ भने संघीय संसद कति सदनात्मक हुन्छ ?   -  दुई सदनात्मक
@    संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य कसले गर्दछ ?                      -  मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले
@    संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कति सदस्य रहन्छन् ?
                                         २७५ जना ( प्रत्यक्ष १३५  र समानुपातिक ११० )
@     प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति वषर््ाको हुन्छ ?    ५ वर्ष
@     राष्ट्रिय सभामा कति सदस्य हुन्छन् ?     ५९ जना (  निर्वाचीत ५६ र राष्ट्रपतिले मनोनित ३ जना )
@   राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि गठन हुने निर्वाचक मण्डलमा को को रहन्छन् ?
      -  प्रदेश सभाका सदस्य , गाउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपलिकाका प्रमुख र उपप्रमुख
@     राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ जना सदस्य मध्ये कम्तिमा कति जना महिला हुनु पर्दछ ?                  -   कम्तिमा १ जना महिला 
@     प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्दछ ?        २५ वर्ष पुरा भएको
@    संघीय संसदमा कम्तिमा कति जना महिला निर्वाचित हुनु पर्दछ ?        कम्तिमा एक तिहाई
@     प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चयन सम्बन्धित सदनको प्रथम बैठक प्रारम्भ भएको कति दिन भित्र गरी सक्नु पर्दछ ?                         -  १५ दिन भित्र
@    राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्दछ ?        ३५ वर्ष पुरा भएको
@     संसदको सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धि प्रश्न उठेमा कसले निर्णय गर्छ ?      -   संबैधानिक इजलासले
@    संघीय संसदका प्रत्येक सदनको तथा प्रदेश सभाको गणपुरक संख्या कति हो ?                              - सम्पुर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई
@     संघीय संसदको संयुक्त समितिमा बढिमा कति सदस्य रहने व्यबस्था छ ?-   बढिमा २५ जना (  प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट ५ः१ अनुपातमा )
@     राष्ट्रपतिलाई के कुन आधारमा महाअभियोग लगाउन सकिन्छ ?
-   संविधान र कानुनको गम्भिर उन्लंघन गरेमा (धारा १०१ (१) )
@     सदनको वा समितिको बैठकमा अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा के सजाय हुन्छ ?
-   प्रत्यक पटक पांच हजार (५०००) जरिवाना हुन्छ
@    संसदको बिशेषाधिकार उलंघन गर्नेलाई कस्तो सजायको व्यबस्था रहेको छ ?
-   सचेत गराउने , नसिहत दिने , बढिमा ३ महिना कैद वा दश हजार सम्म जरीवाना    
@     विधेयक पारीत भई प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु अघि विधेयक कसले प्रमणित गनुपर्छ ?       -  विधेयक उत्पति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले
@      विधेयक कसले प्रमाणिकरण गरे पश्चात ऐन बन्छ ?        राष्ट्रपतिले
@    संघीय अध्यादेशको ब्यबस्था कुन धारामा रहेको छ ?          धारा ११४
@    आर्थिक बर्षको व्यय अनुमानको कति सम्म पेश्की खर्च गर्न मिल्छ ?    व्यय अनुमानको एक तिहाई
@     नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले आय व्ययको विवरण कहिले पेश गर्नुपर्छ ?    प्रत्येक वर्ष जेठ १५
@     संघीय आकस्मिक कोष कसको नियन्त्रणमा रहन्छ ?        नेपाल सरकारको 
@     सर्वोच्च अदालत कस्तो अदालत हो ?        अभिलेख अदालत 
@     नेपालको कुन अदालतको निर्णय नजीर हुनसक्छ ?        सर्वोच्च अदालतको
@     नेपालमा कति तहका अदालतको संबैधानिक व्यबस्था रहेको छ ?    
                     - ३ तह ( सर्वोच्च अदालत , उच्च अदालत र जिल्ला अदालत )

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
   मुद्धा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यबस्था कुन धारामा रहेको छ ?        धारा १२६(२)
   सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान वा कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने ब्यबस्था कुन धारामा उल्लेख छ ?        धारा १२८ (४)
     सर्वोच्च अदालतमा बढिमा कति जना न्यायधिश हुन्छन् ?    २१ जना ( प्रधान न्यायधिशको अतिरिक्त बढिमा २० जना )
    सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुको नियुक्ति कसबाट हुन्छ ?        राष्ट्रपतिबाट
     प्रधान न्यायधिशको नियुक्ति कसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्दछ ? संबैधानिक परिषदको सिफारीशमा 
     सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुको नियुक्ति कसको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्दछ ?    न्यायपरिषदको सिफारिश
     प्रधान न्यायधिशको पदाबधि कति हुन्छ ?        ६ वर्ष
     प्रधान न्यायधिशको पदमा नियुक्ति हुनको लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश पदमा कम्तिमा कति वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ ?        कम्तिमा ३ वर्ष
     उच्च अदालतको मुख्य न्यायधिश वा न्यायधिश पदमा कम्तिमा कति वर्ष काम गरेको ब्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ ?        कम्तिमा ५ वर्ष 
    न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कति वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ ?        कम्तिमा १२ वर्ष
     वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा कति वर्ष निरन्तर वकालत गरेको कानुन ब्यबसायी सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश नियुक्ति हुन योग्य मानिन्छ ?        कम्तिमा १५ वर्ष
    नेपाल सरकारले प्रधान न्यायधिशलाई कुनै काममा खटाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?        मिल्दैन
     सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र कति प्रकारका छन् ?        २ प्रकार ( साधारण र असाधारण )
     सर्वोच्च अदालत तथा  उच्च अदालतले कति प्रकारका रिट जारी गर्न सक्छन् ? ५ प्रकारका रिटहरु
    न्याय प्रशासनलाई प्रभाबकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी कसमा रहेको छ ?
प्रधान न्यायधिश ( धारा १३६ )
    संबैधानिक इजलास गठन कसरी हुन्छ ?    
प्रधान न्यायधिश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायधिशले तोकेको अन्य ४ जना न्यायधिश  ( धारा १३७ )
    संघीय संसदले वनाएको कानुन र प्रदेश सभाले बनाएको कानुन बाझिएको सम्बन्धि विवाद कसले निरोपण गर्दछ ?        संबैधानिक इजलासले
     संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धि विवाद कस्ले समधान गर्छ ?        संबैधानिक इजलासले
     संघीय इकाइहरुको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धि विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा कस्ले समाधान गर्दछ ?        संबैधानिक इजालसले
    नेपालमा कति वटा उच्च अदालत रहने व्यबस्था छ ?    
७ वटा उच्च अदालत  (प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने )
    उच्च अदालतको न्यायधिशको लागि योग्य हुन जिल्ला न्यायधिश पदमा कति वर्ष काम गरेको हुनु पर्दछ ?        कम्तिमा ५ वर्ष
     न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी पदमा कम्तिमा कति वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायधिश नियुक्ति हुन योग्य मानिन्छ ?        कम्तिमा ५ वर्ष
     उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिश तथा न्यायधिशहरु र जिल्ला न्यायधिशको नियुक्ति कस्ले गर्दछ ?        न्यायपरिषदको सिफारीसमा प्रधान न्यायधीशले
     उच्च अदालतका न्यायधीश तथा जिल्ला न्यायधीशहरुको उमेरको हदवन्दी कति हो ?    ६३ वर्ष सम्म
     सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु कति वर्षको उमेर सम्म आफ्नो पदमा रहन सक्तछन् ?        ६५ वर्ष सम्म
     जिल्ला अदालतलाई कुन रिट जारी गर्ने अधिकार छ ?        वन्दिप्रत्यक्षीकरण
     न्यायपरिषद तथा न्यायससेवा आयोगको अध्यक्ष को हुन्छ ?        प्रधान न्यायधीश
     प्रदेश कानुन बमोजिम गठन भएका स्थानिय न्यायीक निकायले गरेको निर्णय तथा अर्ध न्यायीक निकायले गरेको निर्णका सम्बन्धमा कहां पुनरावेदन लाग्दछ ?        जिल्ला अदालतमा  ( धारा १५१ )
     महान्यायधिवक्ताको नियुक्ति कसरी हुन्छ ?        प्रधान मन्त्रीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट
  महान्यायधिवक्ताको पदावधि कति हो ?        प्रधान मन्त्रीले चाहेको अबधि सम्म
    नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार को हो ?        महान्यायधिवक्ता
    महान्यायधिवक्ताले कसलाई कानुुनी सल्लाह प्रदान गर्दछ ?        - नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएका अधिकारीलाई
    नेपाल सरकारको तर्फबाट अदालतमा दायर भएका मुद्धा फिर्ता लिदां कसको राय लिनुपर्दछ ?        महान्यायधिवक्ताको
    प्रदेशको कार्यकारीणी अधिकर कसमा निहित रहेको छ ?        प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा 
     प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्दछ ?        राष्ट्रपतिले ( संघीय मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा )
     प्रदेश प्रमुखले को समक्ष शपथ लिनु पर्दछ ?        राष्ट्रपति समक्ष 
     प्रदेश प्रमुख हुनको लागि कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ ?        ३५ वर्ष पुरा भएको
     प्रदेश प्रमुखको पदावधि कति हो ?        ५ वर्ष
     एउटा व्यक्ति कति पटक सम्म एउटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख बन्न सक्तछ ?   एक पटक मात्र । 
    प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रिको नियुक्ति कसले गर्दछ ?        प्रदेश प्रमुखले
    प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रिले को समक्ष शपथ लिनु पर्दछ ?        प्रदेश प्रमुख समक्ष
     प्रदेश मन्त्रिपरिषदको राज्यमन्त्रि र साहायक मन्त्रीले को समक्ष शपथ लिनुपर्दछ ? मुख्यमन्त्री समक्ष
    प्रदेश सभा गठन विधि कुन धारामा छ ?    धारा १७६ मा 
     प्रदेश सभाको सदस्य हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ ?        २५ वर्ष
    प्रदेश सभाको सदस्यले सभालाई सुचना नदिई लगातार कति वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा पद रिक्त हुन्छ ?        १० वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएमा
     प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणम घोषण भएको कति दिन भीत्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्दछ ?        २० दिन भीत्र
     संघीय संदिको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको कति दिन भीत्र संघीय संसदको अधिवेशन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्दछ ?        ३० दिन भीत्र
   विधेयक प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको कति दिन भीत्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्दछ ?        १५ दिन भीत्र – फिर्ता गर्नु परेमा पनि १५ दिन भीत्र फिर्ता गर्नुपर्दछ )
     प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष वा प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको कुन विधेयक फिर्ता गर्न पाइदैन ?        अर्थ विधेयक ( प्रमाणिकरण गर्नैपर्दछ )
    स्थानिय कार्यपालिको व्यवस्था संविधानको कुन भागमा उल्लेखछ ?        भाग १७
    स्थानिय तहको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहेको छ ?        गाँउकार्यपालिका  र नगर कार्यपालिकामा
   स्थानिय तहको मात्र अधिकारको सूचि संविधानको कुन  अनुसुचिमा उल्लेख छ ?    अनुसुची ८ मा 
   गाउँपालिका तथा  नगरपालिको सदस्य हुन कम्तिमा कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ ?       २१ वर्ष 
    गाउँपालिका अध्यक्ष्य तथा नगरपालिको प्रमुख पदमा कतिपटक निर्वाचित भएको ब्यक्ति उक्त पदमा उम्मेदवार हुन  नपाउने व्यवस्था छ ?                  २ पटक निर्वाचीत भएको ब्यक्ति
     प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कति समय भन्दा वढि वाकि रहेको अवस्थामा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा पुनः उक्त स्थान पूर्ति गरिन्छ ?        ६ महिना भन्दा वढी वांकी रहेमा
    गाउपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष , उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकाल कति  समय भन्दा बढी बांकी रहेको अबस्थामा उप निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्दछ ? १ वर्ष भन्दा वढी बांकी भएमा 
    विवाद समाधानको लागि स्थानिय तहमा गठन हुने न्यायीक समितिको गठन कसरी हुन्छ ?
 गाउपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिका उपप्रमुख को संयोजकत्वमा तीन सदसीय न्यायीक समिति 
    जिल्ला सभाको गठन कसरी हुन्छ ?        
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु सदस्य भएर गठन ।
    गाउँ सभा र नगरसभाको निर्वाचन परिणाम अन्तिम रुपमा प्राप्त भएको कति दिन भीत्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्दछ ?        ३० दिन भीत्र
    जिल्ला सभाबाट गठन हुने जिल्ला समन्वय समितिमा कति जना रहन्छन् ?        ९ जना
    स्थानिय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार कसमा निहित हुन्छ ?        गाउँसभामा र नगर सभामा
     गाउँ सभामा र नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा कति जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने हुन्छ ?        कम्तिमा २ जना महिला
   गाउँ सभा र नगर सभाको वडा समितिमा कति जना हुन्छन् ?        ५ जना 
     गाउँ कार्यपालिका गठन कसरी हुन्छ ?       -  अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , वडा अध्यक्षहरु र गउँसभाले निर्वाचित गरेका ४ जना महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक बाट २ जना सदस्य
   नगर कार्यपालिका गठन कसरी हुन्छ ?        
  -   प्रमुख , उपप्रमुख , वडा अध्यक्षहरु , नगर सभाले निर्वाचित गरेका ५ जना महिला तथा दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना सदस्य
     संघ प्रदेश र स्थानिय तह बिचको सम्बन्ध के मा आधारित रहने व्यबस्था छ ?        
सहकारिता , सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा    
     प्रदेश मन्त्रिपरिषद वा प्रदेश सभालाई राष्ट्रपतिले कति समय सम्म निलम्बन गर्न सक्दछ ?        वढीमा ६ महिना सम्म (  धारा २३२ (३) )
   प्रदेश मन्त्रिपरिषद वा प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन भएमा सँघीय संसदबाट कति दिन भीत्र अनुमोदन हुनु पर्दछ ?        ३५ दिन भीत्र 
  अन्तर प्रदेश परिषदको  अध्यक्ष को हुन्छ ?        प्रधानमन्त्री (  धारा २३४ )
  अन्तर प्रदेश परिषदमा को को रहन्छन् ?        प्रधानमन्त्री , गृहमन्त्री ,अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य मन्त्री
   संबैधानिक निकायहरु कति वटा रहेका छन् ?        १३ वटा
    अ.दु.अ.आ. को पदाधिकारी नियुक्त हुन कम्तिमा कति वर्षको अनुभब आबश्यक पर्छ ?    २० वर्षको
   अ.दु.अ.आ. को प्रमुख काम के हो ?        भ्रष्ट्राचारको कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने
   स्नातकोत्तर उपाधि हुनुपर्ने संबैधानिक निकायको पद कुन हो ?        लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरु
    निर्वाचनको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणम घोषणा भई नसकेको अबस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय कसले गर्दछ ?        निर्वाचन आयोगले
    निर्वाचन आयोगले निम्न विषयको निर्वाचनको संचालन , रेखदेख , निर्देशन र नियन्त्रण गर्दछ ?                          

  -  राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 
     - संघीय संसदका सदस्य
    - प्रदेश सभाका सदस्य
   - स्थानिय तहका सदस्य
    - जनमत संग्रह


   निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग कसले उपलब्ध गराउनु पर्दछ ?        नेपाल सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले
    मानब अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन कति वर्षको अनुभब आबश्यक पर्दछ ?        २० वर्ष
    मानब अधिकारको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्त हुन कम्तिमा कति वर्ष पुरा भएको हुनु पर्दछ ?    ४५ वर्ष ( अवकाश उमेरको हद छैन )
  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कति सदस्य हुन्छन् ?      अध्यक्ष सहित बढीमा ५ जना 
  २० वर्षको अनुभब चाहिने संबैधानिक निकायका पदहरु कुन कुन हुन् ?            अ.दु.अ.आ. र महालेखापरिक्षक र लो.से.आ. का कम्तिमा ५०५ सदस्यहरु र राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
    राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यबस्था संबिधानको कुन धारामा उल्लेख छ ?                  धारा २५५
   राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यबस्था संबिधानको कुन धारामा उल्लेख छ ?        धारा २५२
    राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आफ्नो वार्षिक प्रतिबेदन को समक्ष पेश गर्दछ ?        राष्ट्रिपति समक्ष 
   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचीब को  हुन्छ ?                             रक्षा सचिब 
  प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ती कस्ले गर्दछ ?
                                                  मन्त्रिपरिषदको सिफारीशमा राष्टपतिले
   संविधान संशोधन विधेयक कति समय भित्र राष्टपतिले प्रमाणीकरण गरी सक्नु पर्दछ ?  १५ दिन भित्र
 संवैधानिक परिषदको सचिव को हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ?      मुख्य सचीव
 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष को हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ?
सर्वोच्च अदालतको सेवा निवृत्त न्यायाधीश
   निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आप्mनो प्रतिवेदन कहां पेश गर्नु पर्दछ ?
नेपाल सरकार समक्ष
   निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन कसले कार्यान्वयन गर्दछ ?
निर्वाचन आयोगले     
     निर्वाचन क्षेत्र कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ?
                                                           प्रत्येक २० वर्षमा 
   वर्तमान संविधान अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको कति समय भित्र भाषा आयोग गठन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ?                              

  १ वर्ष भित्र
     संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्ति पाउनको लागि जन्मको आधारमा वा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा कति वर्ष सम्म नेपालमा वसोवास गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ?             -    ५ वर्ष सम्म
      नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कम्तिमा कति वर्ष सम्म नेपालमा वसोवास गरेको भएमा संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्ति पाउन योग्य मानिन्छ ?     कम्तिमा १० वर्ष                                                
   संवैधानिक निकायको प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु को प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ?
संघीय संसद प्रति
   विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक निर्वाचन, नियुक्ति वा मनोनयन हुने पदमा अयोग्य मानिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ ?                        - धारा २९१

                                                          ► ► ►सफलताको शुभकामना सहित धन्यवाद ► ► ►