खरिदार बिशेष::::बिज्ञान सँग सम्बन्धित  केहि महत्वपूर्ण उपकरणहरु

खरिदार बिशेष::::बिज्ञान सँग सम्बन्धित केहि महत्वपूर्ण उपकरणहरु

♦♦♦♦♦♦♦केहि महत्वपूर्ण उपकरणहरु♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
* Altimeter उचाई नाप्ने उपकरण
* Ammeter - विद्युत धारा नाप्ने उपकरण
* Anemometer - हावाको गति नाप्ने उपकरण
* Arboriculture - रुख विरुवा अध्ययन
* Audio phone - कमश्रवण शक्ति भएकाले सुन्ने
* Audiometer - श्रवण शक्ति नाप्ने उपकरण
* Audiphones - सुन्न मद्दत गर्ने यन्त्र
* Auxanometer - वनस्पतिको वृद्धि नाप्ने यन्त्र
* Barometer - वायुमण्डलीय चाप नाप्ने
* Binocular - दूरदर्शक यन्त्र
* Cardiogram - मुटुको जाच्ने यन्त्र
* Cardiograph - मुटुको चल देखाउने
* Carriometer - मुटुको स्पन्दन नाप्ने उपकरण
* Chrormatograph -रङ्गको मिश्रण छुट्याउने
* Cirmatology - जलवायु विज्ञान
* Colonoscopy - मलद्धारबाट भित्र हेर्ने , जाँच्ने यन्त्र
* Compass - दिशा सूचक यन्त्र
* Cybernetics - - मानव र मेसीनको सम्बन्ध अध्ययन
* Demography - जनसंख्या अध्ययन
* Dynamo - यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिवर्तन गर्न उपकरण
* Electroscope - विद्युत चार्ज जाने यन्त्र
* Endoscope : शरीर भित्र हेर्न सकिने यन्त्र
* Fathometer - नदी , ताल समुन्द्रको गहिराई नाप्ने उपकरण
* Galvanometer - कम मात्राको विद्युत नाप्नेयन्त्र
* Gynecology - स्त्रीरोग सम्बन्धि विज्ञान
* Helios cope - सूर्य हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्र
* Horology - समय निर्धारण ( घडी ) सम्वन्धि विज्ञान
* Horticulture - वागवानी विज्ञान
* Hydrorneter - तरलको घनत्व नाप्ने यन्त्र
* Hydrophone . पानी भित्रको आवाज नाप्नेयन्त्र

*Hygrometer - सापेक्षित आद्रता नाप्ने उपकरण
* ब्रेथलाइजर - अल्कोहल सेवन गरे नगरेको जाँच्ने यन्त्र
* Lactoimeter - दुधको घनत्व नाप्ने उपकरण
* Micrometer - - छोटो लम्बाइ नाप्ने यन्त्र
* Microscope - सूक्ष्म जीव हेर्ने यन्त्र
* Neurology - नसा तथा मस्तिरक विज्ञान
* Ohmmeter - अस्मोटिक प्रेसर नाप्ने यन्त्र
* Orology - पहाडको अध्ययन विज्ञान
* Osteology - - हाडको अध्ययन विज्ञान
* Pedology - माटो विज्ञान
* Photometer - प्रवासको तिव्रता नाप्ने उपकरण
* Potometer - उत्स्वेदन नाप्ने उपकरण
* Psychology - मनोविज्ञान
* Radiology - प्रकासको किरण सम्बन्धि अध्ययन
* Rain Gauge - वएको मात्रा नाप्ने उपकरण
* Seismometer - भूकम्पको गति वा वेग नाप्ने यन्त्र
* Spectrometer - वर्णपटका प्रकासका किरणको तरङ्गलम्बाइ
* Sphygmomano meter - रक्तचाप नाप्ने उपकरण
* Spiro meter - मृगौलाको क्षमता नाप्ने यन्त्र
* Stethoscope - शरीरको भित्रको आवाज सुन्ने यन्त्र
* Telescope - दूरदर्शक यन्त्र
* Theodolite - - कोण नाप्ने यन्त्र - इन्जिनियरले प्रयोग गर्ने )
* Thermometer - तापक्रम मापक यन्त्र
* Toxicology - विष सम्बन्धि विज्ञान
* Voltameter - विद्युत विच्छेदन गर्ने उपकरण

♦♦♦♦♦♦♦ खरिदार तयारीलाइ बिशेष बनाअाै‌ ♦♦♦♦♦♦♦