Shining Star लाेकसेवा तयारी   चैत्र ०६ मा लिइएकाे खरिदार पदकाे नमुना प्श्नपत्रकाे उत्तर कुञ्जीका

Shining Star लाेकसेवा तयारी चैत्र ०६ मा लिइएकाे खरिदार पदकाे नमुना प्श्नपत्रकाे उत्तर कुञ्जीका