प्रश्न उत्तर     दैनिक लोकसेवा खुराक–भाग – ४

प्रश्न उत्तर दैनिक लोकसेवा खुराक–भाग – ४

                   दैनिक लोकसेवा खुराक–भाग – ४

लोकसेवा आयोग द्वारा लिइने नयाँ पाठ्यक्रममा आधारीत साखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार वा सो सरहका पदका लागी अतिनै उपयोगी जानकारीहरु

             (नेपालको संबिधान २०७२ सँग सम्बन्धीत प्रश्नोत्तरहरु समाबेश)

१. नेपालको बर्तमान संबिधान कहिले घोसणा भएको थियो ?

उत्तर– २०७२ असोज ३ गते

२. नेपालको बर्तमान संबिधानमा कति भाग, धारा र अनुसुची छन् ?

उत्तर– ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसुची

३. नेपालको बर्तमान संबिधान अनुसार कार्यकारी प्रमुख को रहने ब्यवस्था छ ?

उत्तर– प्रधानमन्त्री

४. नेपालको बर्तमान संबिधानमा कतिवटा मौलिक हकहरुको ब्यवस्था गरिएको छ ?

उत्तर–३१

५. नेपालको बर्तमान संबिधान अनुसार संघिय प्रतिनिधी सभा कति सदस्यीय हुने ब्यवस्था छ ?

उत्तर– २७५

६. नेपालको बर्तमान संबिधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा कति सदस्य रहने ब्यवस्था छ ?

उत्तर– ५९

७. नेपालको बर्तमान संबिधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा सदस्यको पदावधी कति बर्ष हुने ब्यवस्था छ ?

उत्तर– ६ बर्ष

८. नेपालको संबिधान अनुसार संबैधानीक निकायहरु क्तिवटा रहेका छन् ? उत्तर– १३ वटा

९. नेपालको संबिधान अनुसार अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ब्यवस्था कुन भागमा गरिएको छ ?

उत्तर– भाग २१

१०. अख्तिीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तहुन कम्तिमा कति शैक्षीक हाासिल गरको हुनु पर्दछ ?

उत्तर– मान्यता प्राप्त बिश्वबिद्यालयबाट स्नातक उपाधी हाँसिल गरेको

११. महाँलेखा परिक्षक सम्बन्धी ब्यवस्था संबिधानको कति भागमा गरिएको छ ?

उत्तर– भाग २२

१२. महाँलेखा परिक्षकको नियुक्ति कसरि गरिने बयवस्था छ ?

उत्तर– संबैधानीक परिसद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट

१३. महाँलेखा परिक्षकको पधावधी नियुक्तिको मितीले कति बर्षको हुन्छ ?

उत्तर– ६ बर्ष

१४. महाँलेखा परिक्षक कति उमेर पूरा नहुन्जेल आफ्नो पदमा बहाल हुनेछन् ?

उत्तर– ६५ बर्ष

१५. संबिधानको कुन भागमा लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ ?

उत्तर– भाग २३ मा

                                               हाम्रो प्रश्न तपाइको उत्तर भाग–२                                                                                       

१. लोकसेवा आयोगका अतिरिक्त अन्य कतिजना सदस्य रहने ब्यवस्था छ ?                                                               उत्तर–

२. लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति संबैधानीक परिसद्को सिफारिसमा को बाट गरिन्छ ?                       उत्तर–

३. लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिकालागी कति शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने ब्यवस्था छ ?                  उत्तर–

४. प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने छ भन्ने ब्यवस्था संबिधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ ?                         उत्तर–

५. नेपाको संबिधानको कुन धारामा निर्वाचन आयेग सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ ?                                                       उत्तर–

(नोट– माथि उल्लेखित हाम्रो प्रश्न तपाइको उत्तर अन्तर्गत रहेका प्रश्नहको सहि जवाफ भोली बेलुकाको दैनिक लोकसेवा खुराक भाग– ५ मा पस्किने छौ। तपाइहरुको अमुल्य उत्तरको प्रतिक्षामा रहनेछौं )

(हाम्रो प्रश्न तपाइको उत्तर भाग–३ को उत्तर कुञ्जीका)

१. अन्नपूर्ण                                          ४. रारा ताल ३२०० मी. उचाइमा

२. १०.६८ प्रतिशत                               ५. २०७६ जेठ १ गते

३. नारफू, मनाङ गाउँपालीका