प्रश्न उत्तर

२०७६.०२.१४ मा भएको छैटौं तह साखा अधिकृत वा सो सरहको परिक्षाको उत्तरमाला

Read More

उत्तर २०७६.०२.१३ मा सोधिएको प्रश्न भाग .१ को उत्तरहरु

उत्तर २०७६.०२.१३ मा सोधिएको प्रश्न भाग .१ को उत्तरहरु

Read More

स्थानीय तहमा नौ हजार कर्मचारीको विज्ञापन

29 May 2019  1837 समाचार

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढीको संख्यामा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि आज बुधबार....

Read More

स्थानीय तहका पदहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष कार्यतालिका

29 May 2019  488 समाचार

आयोगको मिति २०७६।०२।०९ को निर्णयानुसार स्वीकृत स्थानीय तहका पदहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष कार्यतालिका

Read More

केहि महत्वपूर्ण जानकारिहरु भाग- ०२

स्थानीय तह पाठ्यक्रममा आधारीत केही महत्वपूर्ण समसामयीक जाानकारीहरु

Read More

जेठ– १५ (नेपालको बजेटका संक्षिप्त बिसेशता)

आर्थिक बर्ष २०७६।२०७७ को बजेट , जेट– १५ (नेपालको बजेटका संक्षिप्त बिसेशता) ➡जम्मा बजेट –आर्थिक....

Read More

कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक

28 May 2019  596 समाचार

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले देशमै पहिलोपटक आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक....

Read More