लेखनसिप बिशेष ----शाखा अधिकृत (2nd. Paper)

साखा अधिकृत दाेस्राे पत्र बिशेष जानकारीहरु

Read More

शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा प्रा.बि. /नि.मा.बि.(आधारभुत तह )/ मा.बि.

16 Feb 2020  1241 शिक्षक सेवा

शिक्षक सेवा अायाेग का नयाँ तयारी कक्षा धमाधम भइरहेका छन् ।

Read More

#प्राबिधिक_सहायक (प्रा.स.)तयारी कक्षा

16 Feb 2020  1398 समाचार

#प्राबिधिक_सहायक (प्रा.स.)तयारी कक्षा २०७६

Read More

ना‍.सु, बिशेष I.Q. तयारी कक्षा

ना. सु., खरिदार I.Q. विशेषा तयाी कक्षाहरु

Read More

►►►►►► J.T. ( बाली तथा पशु / Agriculture & Veterinary) नयाँ तयारी कक्षा►►►►►►

►►►►►► J.T. ( बाली तथा पशु / Agriculture & Veterinary) नयाँ तयारी कक्षा►►►►►► हालै खुलेको....

Read More

अमिन सर्भेक्षक नयाँ कक्षा 

अमिन सर्भेक्षक नयाँ कक्षा  (AMIN Survey 5 th. level)

Read More