Shining Star मा माघ १० मा लिइएकाे नेपालकाे भुगाेल बिषयकाे नमुना प्श्नपत्रकाे उत्तर कुञ्जीका

Shining Star लाेकसेवा तयारीमा २०७६ माघ १० मा लिइएकाे नेपालकाे भुगाेल बिषयकाे नमुना प्श्नपत्रकाे उत्तर....

Read More

खरिदार ,ना. सु. , तथा Officer सँग सम्बन्धित अति महत्वपूण १२०++ प्रश्न उत्तरहरु भाग- ३

खरिदार ,ना. सु. , तथा Officer काे लागि अति महत्वपूण प्रश्न उत्तरहरु

Read More