समसामयिक संगालो

लोकसेवा विशेष समसामयिक जानकारिहरु को संगालो। नयाँ नयाँ जानकारीहरु को संगालो

Brows Category

प्रश्न उत्तर (साइनिङ स्टार मा अध्ययनरत बिद्यार्थिहरुका लागी मात्र)

प्रश्न उत्तर (साइनिङ स्टार मा अध्ययनरत बिद्यार्थिहरुका लागी मात्र)सामान्य ज्ञानको उत्तरहरु

Brows Category

;सबै समुह र तहकाे सामान्य ज्ञान र सामान्य बाैधिक परिक्षण (प्रथम पत्र)

It is fully based on new syllabus and PSC format. It will help students to achieve goals and be success. It is based on 1 st paper of all subject and faculties.

Brows Category

लोक सेवा

लोक सेवा

Brows Category

सर्भे समुह /अ मिन

सर्भे समुह (अमिन,सर्भेक्षक र सर्भे)

Brows Category

जे‍. टी. / जे. टी. ए.

J.T - Agriculture J.T.A. - Agriculture J.T. - Veterinary J.T.A. - Veterinary

Brows Category

इन्जिनियरिङ्ग सेवा

Civil Engineer Civil Overseer Civil Sub- Overseer

Brows Category

बैङ्किग

Rastriya Banijya Bank Nepal Rastra Bank ADBL Nepal Bank Others Bank

Brows Category