लाेकसेवा अायाेगले लिइने Overseer पदकाे नमुना प्रश्न- उत्तर

09 Feb 2020  725

लाेकसेवा अायाेगले लिइने Overseer पदकाे नमुना प्रश्नपत्र Set- 11

Read More

Shining Star लोकसेवा तयारी कक्षामा Civil Overseer लाई १६ गते (आज) सोधिएको नमुना प्रश्नपत्र

28 Feb 2020  885

Shining Star लोकसेवा तयारी कक्षामा Civil Overseer/ Sub- Overseer लाई ११/ १६ (आज) सोधिएको नमुना....

Read More

Civil Overseer/ Sub- Overseer काे नयाँ कक्षा

01 Mar 2020  818

Civil- Overseer/ Sub- Overseer New Class

Read More