केहि महत्वपूर्ण जानकारिहरु भाग-१

28 May 2019  1111

केहि महत्वपूर्ण जानकारिहरु, उत्तरकोलागी अर्को प्रतिक्ष्ाँ गर्नुहोला ।

Read More

केहि महत्वपूर्ण जानकारिहरु भाग- ०२

29 May 2019  391

स्थानीय तह पाठ्यक्रममा आधारीत केही महत्वपूर्ण समसामयीक जाानकारीहरु

Read More

उत्तर २०७६.०२.१३ मा सोधिएको प्रश्न भाग .१ को उत्तरहरु

30 May 2019  755

उत्तर २०७६.०२.१३ मा सोधिएको प्रश्न भाग .१ को उत्तरहरु

Read More

प्रश्न उत्तर(ADBL)

16 Oct 2019  867

General Knowledge Qn. and answer

Read More

Newly Acquaints

16 Oct 2019  549

मिति २०७६।६।२९ गते बिज्ञापन माग गरेको

Read More

सगरमाथाको जानकारी

24 Oct 2019  650

सगरमाथाको जानकारी

Read More

General Knowledge

01 Nov 2019  1175

Most important Questions

Read More

खरिदार ,ना. सु. , तथा Officer सँग सम्बन्धित अति महत्वपूण १२०++ प्रश्न उत्तरहरु भाग- ३

20 Jan 2020  561

खरिदार ,ना. सु. , तथा Officer काे लागि अति महत्वपूण प्रश्न उत्तरहरु

Read More